Irational numbers

Squares
<p>(1) Calculate the square root of €§§V1(5,25,5)§§.</p> <p>(2) Find the value of €§§V2(3,7,1)§§<sup>2</sup>.</p> <p>(3) If the circumference of a circle is €§§V3(10,50,5)§§, what is the radius of the circle?</p> <p>(4) Evaluate the expression: € §§V4(3.5,7,0.5)§§ - €§§V5(1.5,5,0.5)§§€.</p> <p>(5) What is the value of €§§V6(2,5,1)§§?</p> <p>(6) If the hypotenuse of a right triangle is €§§V7(5,13,1)§§ and one of the legs is €§§V8(3,8,1)§§€, what is the length of the other leg?</p> <p>(7) Calculate the area of a square with side length €§§V9(4,10,2)§§.</p> <p>(8) If the diameter of a circle is €§§V10(10,20,2)§§, what is the area of the circle?</p> <p>(9) Find the value of €§§V11(2,6,1)§€<sup>4</sup>.</p> <p>(10) If the side length of a cube is €§§V12(1,5,1)§§, what is its volume?</p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Zbrojeni brojevi</th> </tr> <tr> <td>1 + 1</td> <td>. §§V12(1,5,1)§§ </td> </tr> <tr> <td>2 + 2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5 + 2</td> <td>7</td> </tr> </table> <h1>Pizze za učenike 7. razreda u Nacionalnom Parku Krka</h1> <p>Učenici 7. razreda na maturalnom su putovanju u Šibeniku i odlučili su ići na izlet u Nacionalni park Krka. Agencija im je osigurala pizze za ručak na livadi ispred Skradinskog buka. Pizze su raznovrsne, ali kuharica je zaboravila staviti naljepnice, pa su se pizze pomiješale. Učenici će saznati koja je koja pizza tek kada ju uzmu i izvade iz omota.</p> <table> <thead> <tr> <th>Naziv pizze</th> <th>Sastojci</th> <th>Komada</th> <th>Vjerojatnost (ako prvi bira)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Margarita</td> <td>rajčica, sir</td> <td>2</td> <td>2/18 ≈ 0.11</td> </tr> <tr> <td>Vesuvio</td> <td>rajčica, sir, šunka</td> <td>5</td> <td>5/18 ≈ 0.28</td> </tr> <tr> <td>Miješana</td> <td>rajčica, sir, šunka, gljive</td> <td>7</td> <td>7/18 ≈ 0.39</td> </tr> <tr> <td>Slavonska</td> <td>rajčica, sir, šunka, kulen, vrhnje, ljuta paprika</td> <td>4</td> <td>4/18 ≈ 0.22</td> </tr> <tr> <td>Vegetarijanska</td> <td>rajčica, sir, gljive, sezonsko povrće</td> <td>5</td> <td>5/18 ≈ 0.28</td> </tr> <tr> <td>Plodovi mora</td> <td>rajčica, sir, plodovi mora</td> <td>2</td> <td>2/18 ≈ 0.11</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Vjerojatnosti za pojedine učenike:</h2> <ul> <li>Marija (želi rajčicu): 2/18 ≈ 0.11</li> <li>Ante (želi kukuruz): 0 (kukuruz se ne nalazi na nijednoj pizzi)</li> <li>Adrian (želi plodove mora): 2/18 ≈ 0.11</li> <li>Iva (ne voli gljive): 11/18 ≈ 0.61</li> <li>Luka (želi kulen ili sezonsko povrće): 6/18 ≈ 0.33</li> </ul>
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙