Laloke

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
<svg width="600" height="600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <!-- Draw x-axis --> <line x1="50" y1="300" x2="550" y2="300" style="stroke: black; stroke-width: 2;" /> <!-- Draw y-axis --> <line x1="300" y1="50" x2="300" y2="550" style="stroke: black; stroke-width: 2;" /> <!-- Draw x-axis arrow --> <polygon points="540,295 550,300 540,305" style="fill:black;" /> <!-- Draw y-axis arrow --> <polygon points="295,60 300,50 305,60" style="fill:black;" /> <!-- Draw x-axis labels --> <text x="560" y="315" style="font-size: 16px;">x</text> <text x="315" y="40" style="font-size: 16px;">y</text> <!-- Draw grid lines and labels --> <g stroke="lightgray" stroke-width="1"> <!-- Draw vertical grid lines and labels --> <line x1="150" y1="50" x2="150" y2="550" /> <text x="145" y="315" style="font-size: 12px;">-5</text> <line x1="250" y1="50" x2="250" y2="550" /> <text x="245" y="315" style="font-size: 12px;">-4</text> <line x1="350" y1="50" x2="350" y2="550" /> <text x="345" y="315" style="font-size: 12px;">-3</text> <line x1="450" y1="50" x2="450" y2="550" /> <text x="445" y="315" style="font-size: 12px;">-2</text> <line x1="550" y1="50" x2="550" y2="550" /> <text x="545" y="315" style="font-size: 12px;">-1</text> <line x1="50" y1="50" x2="50" y2="550" /> <text x="40" y="315" style="font-size: 12px;">1</text> <line x1="150" y1="50" x2="150" y2="550" /> <text x="140" y="315" style="font-size: 12px;">2</text> <line x1="250" y1="50" x2="250" y2="550" /> <text x="240" y="315" style="font-size: 12px;">3</text> <line x1="350" y1="50" x2="350" y2="550" /> <text x="340" y="315" style="font-size: 12px;">4</text> <line x1="450" y1="50" x2="450" y2="550" /> <text x="440" y="315" style="font-size: 12px;">5</text> <!-- Draw horizontal grid lines and labels --> <line x1="50" y1="150" x2="550" y2="150" /> <text x="305" y="145" style="font-size: 12px;">5</text> <line x1="50" y1="250" x2="550" y2="250" /> <text x="305" y="245" style="font-size: 12px;">4</text> <line x1="50" y1="350" x2="550" y2="350" /> <text x="305" y="345" style="font-size: 12px;">3</text> <line x1="50" y1="450" x2="550" y2="450" /> <text x="305" y="445" style="font-size: 12px;">2</text> <line x1="50" y1="550" x2="550" y2="550" /> <text x="305" y="545" style="font-size: 12px;">1</text> <line x1="50" y1="50" x2="550" y2="50" /> <text x="305" y="40" style="font-size: 12px;">-1</text> <line x1="50" y1="150" x2="550" y2="150" /> <text x="305" y="140" style="font-size: 12px;">-2</text> <line x1="50" y1="250" x2="550" y2="250" /> <text x="305" y="240" style="font-size: 12px;">-3</text> <line x1="50" y1="350" x2="550" y2="350" /> <text x="305" y="340" style="font-size: 12px;">-4</text> <line x1="50" y1="450" x2="550" y2="450" /> <text x="305" y="440" style="font-size: 12px;">-5</text> </g> <!-- Draw origin point --> <circle cx="300" cy="300" r="3" fill="red" /> </svg> <h4>1. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) §§N0§§ ima \(3x + 5\) jabuka, a nakon što je dobio još 14, koliko je imao na početku? \((3x + 5) = 14\)</p> <p>b) Ako su 7 puta neki broj minus 3 jednako 18, koji je to broj? \(7x - 3 = 18\)</p> <p>c) §§N1§§ je potrošila \(2x + 8\) kuna na slatkiše, što je ukupno 12 kuna. Koliko je potrošila na početku? \(2x + 8 = 12\)</p> <h4>2. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) §§N2§§ je kupio 4 paketa olovaka, a nakon što je podijelio 9 olovaka, ostalo mu je 7. Koliko olovaka je bilo u svakom paketu? \(4x - 9 = 7\)</p> <p>b) Ako su 5 puta neki broj plus 6 jednako 21, koji je to broj? \(5x + 6 = 21\)</p> <p>c) §§N3§§ je imala \(6x - 11\) čokolada, a nakon što je pojela 19, koliko je imala na početku? \(6x - 11 = 19\)</p> <h4>3. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) Lijepa jednadžba: 9 puta neki broj plus 4 jednako je 22. Koji je to broj? \(9x + 4 = 22\)</p> <p>b) Ako su 8 puta neki broj minus 5 jednako 27, koji je to broj? \(8x - 5 = 27\)</p> <p>c) §§N2§§ je imao \(10x + 3\) igračaka, a nakon što je dobio još 33, koliko je imao na početku? \(10x + 3 = 33\)</p> <h4>4. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) Neki broj pomnožen s 12, umanjen za 7, daje 5. Koji je to broj? \(12x - 7 = 5\)</p> <p>b) Ako je 14 puta neki broj plus 6 jednako 20, koji je to broj? \(14x + 6 = 20\)</p> <p>c) §§N3§§ je imala \(11x - 8\) slatkiša, a nakon što je pojela 13, koliko je imala na početku? \(11x - 8 = 13\)</p> <h4>5. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) 15 puta neki broj plus 10 daje 25. Koji je to broj? \(15x + 10 = 25\)</p> <p>b) Ako je 16 puta neki broj minus 9 jednako 23, koji je to broj? \(16x - 9 = 23\)</p> <p>c) Lijepa jednadžba: 13 puta neki broj plus 2 jednako je 28. Koji je to broj? \(13x + 2 = 28\)</p> <h4>6. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) Neki broj pomnožen s 18, umanjen za 4, daje 14. Koji je to broj? \(18x - 4 = 14\)</p> <p>b) Ako je 17 puta neki broj plus 3 jednako 31, koji je to broj? \(17x + 3 = 31\)</p> <p>c) §§N2§§ je imao \(19x - 5\) knjiga, a nakon što je dao 16, koliko je imao na početku? \(19x - 5 = 16\)</p> <h4>7. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) 20 puta neki broj plus 7 daje 27. Koji je to broj? \(20x + 7 = 27\)</p> <p>b) Ako je 21 puta neki broj minus 8 jednako 22, koji je to broj? \(21x - 8 = 22\)</p> <p>c) §§N3§§ je imala \(22x + 6\) bombona, a nakon što je pojela 34, koliko je imala na početku? \(22x + 6 = 34\)</p> <h4>8. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) §§N0§§ je imao \(23x - 10\) sličica, a nakon što je dobio još 20, koliko je imao na početku? \(23x - 10 = 20\)</p> <p>b) Ako je 24 puta neki broj plus 9 jednako 33, koji je to broj? \(24x + 9 = 33\)</p> <p>c) Neki broj pomnožen s 25, umanjen za 6, daje 19. Koji je to broj? \(25x - 6 = 19\)</p> <h4>9. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) 26 puta neki broj plus 11 daje 37. Koji je to broj? \(26x + 11 = 37\)</p> <p>b) Ako je 27 puta neki broj minus 12 jednako 30, koji je to broj? \(27x - 12 = 30\)</p> <p>c) Lijepa jednadžba: 28 puta neki broj plus 8 jednako je 40. Koji je to broj? \(28x + 8 = 40\)</p> <h4>10. Riješi jednadžbu:</h4> <p>a) §§N0§§ je imao \(29x - 14\) lopti, a nakon što je dao 25, koliko je imao na početku? \(29x - 14 = 25\)</p> <p>b) Ako je 30 puta neki broj plus 5 jednako 35, koji je to broj? \(30x + 5 = 35\)</p> <p>c) Neki broj pomnožen s 31, umanjen za 3, daje 28. Koji je to broj? \(31x - 3 = 28\)</p>
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙